Finansai DU / Personalas Gamyba Sandėlis / Logistika Pardavimai Projektų valdymas Kitos funkcijos

Norėdami matyti detalesnę informaciją, Directo sistemoje galite naudoti objektus. Objektai gali būti skyriai, sritys, darbuotojai, automobiliai ir kt. Objektai taip pat dar gali būti vadinami kaštų centrais. Klientui pageidaujant, galima sukurti kompleksinę objektų sistemą, reikalingą detalioms ataskaitoms rengti.

Objektų funkcionalumo naudos yra:

 • Objektų lygius galima naudoti skirtingiems objektų tipams atskirti, o lygių skaičius yra neribotas.
 • Galimybė sukurti daugialypius hierarchinius objektus sudėtingesniems ataskaitoms rengti ir siekiant greičiau išdėstyti objektus;
 • Objektai ar jų rinkiniai gali būti automatiškai išdėstyti pagal vartotoją ar nustatymus;
 • Patogus išdėstymas ir parinkimas iš objektų matricos;
 • Tam tikras lygis gali būti nustatytas kaip privalomas – be jo dokumentas negali būti patvirtintas, be to,  tai užtikrina, kad būtini objektai būtų tikrai pridėti;
 • Platus išsamių ataskaitų teikimas;
 • Faktinių objektų rezultatų palyginimas su biudžetų laikotarpiais;
 • Objektų naudojimas vizuojant dokumentus.

Directo siūloma apskaitos sistema yra integruota su kitomis Directo galimybėmis. Jei įmonė savo veikloje naudoja Directo, buhalteriui nereikia dubliuoti kitų darbuotojų sukurtų dokumentų, kas reiškia, kad jam lieka daugiau laiko atlikti kitus svarbius darbus. Directo skiria ypatingą dėmesį vartotojo patogumui bei programos funkcijoms, kurios palengvina ir pagreitina buhalterio darbą.

Directo apskaita apima pagrindinį paketą, papildantį finansinius dokumentus ir ataskaitas:

 • Ilgalaikis turtas ir mažaverčio turto įrašai
 • Finansinės ataskaitos: didžioji knyga, balansas, pelno (nuostolių) ataskaita.
 • Kasa
 • Sudengimai
 • Banko išrašas

Pagrindinės apskaitininkų galimybės:

 • Galima pasirinkti naudoti savo arba Directo standartinį sąskaitų planą.
 • Automatiniai Europos centrinio banko valiutos keitimo kursai
 • Neribota, savarankiškai aprašyta finansinė atskaitomybė įvairiomis kalbomis
 • Galimybė skirstyti ataskaitas, siekiant palyginti kelis laikotarpius ir įvertinti tendencijas
 • Išsami informacija apie objektus ir projektus keliose skirtingose ataskaitose
 • Finansiniai receptai, skirti sumoms paskirstyti sąskaitose ar objektuose pagal nustatytas taisykles
 • Galimybė pasirinkti valdymo ataskaitas, skirtas tikrinti duomenis ir rasti klaidas
 • Galimybė atidaryti patvirtintus dokumentus

Directo sistemoje suteikiama galimybė lengvai stebėti įmonės inventorių turto ataskaitose. Taip pat šios sistemos pagalba lengvai skaičiuojamas ilgalaikio turto nusidėvėjimas. Ilgalaikio turto modulis yra įtrauktas į „Directo“ bazinį paketą.

„Directos“ turi šias inventoriaus parinktis:

 • Vykdyti ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto apskaitą ir stebėti nusidėvėjimą;
 • Apskaityti invenntorių;
 • Galima vesti ilgalaikio turto patobulinimo / pagerinimo kaštus, perkainojimus ir nurašymus;
 • Apskaičiuoti skirtingas ilgalaikio turto klases ir nusidėvėjimo modelius;
 • Vykdyti atsakingiems asmenims patikėto ilgalaikio turto stebėseną;
 • Kaupti informaciją apie turto draudimą;
 • Lengvai nurašyti ir parduoti ilgalaikį turtą (galimas ir kelių turto vienetų vienu metu nurašymas);
 • Kaupti išsamią informaciją apie turtą pagal klases, sąskaitas ir objektus.

Daugeliui buhalterių banko operacijų atlikimas yra daugiausiai laiko atimantis darbas, tačiau kartu – įprasta darbo rutina.

Banko ataskaitų importavimas į Directo sistemą leidžia patogiai ir greitai įkelti banko bylą, taip sutrumpinant šį procesą bei taupant buhalterio laiką, kurį jis galės skirti kitiems darbams atlikti. SEPA banko byla leidžia importuoti pinigų įplaukas, vykdomus apmokėjimus ir sudaryti kitų įrašų sumas.

Kuriant įplaukas ir mokėjimus, Directo programa koreguoja sumas pagal sąskaitos numerį, pirkėjo / tiekėjo informaciją, pardavimo ir pirkimo sąskaitų likučius

„Directo“ darbo užmokesčio modulis naudingas savo sąsajomis su kitais „Directo“ moduliais. Duomenys apie darbo užmokestį perduodami iš visų „Directo“ dalių, todėl visi darbo užmokesčio įrašai būna labai išsamūs, ypač kai dirbama su daug objektų ir projektų. Tai leidžia išsamiai stebėti padalinių ar atskirų projektų rezultatus.

 

Svarbiausios „Directo“ darbo užmokesčio galimybės yra šios:

 

 • Pagrindinis, valandinis, slenkančio grafiko darbo užmokesčio skaičiavimas
 • Darbo užmokesčio skaičiavimo formulės gali paimti informaciją iš kitų Directo modulių (pavyzdžiui, pagal darbuotojo išrašytų sąskaitų sumą)
 • Galimybė skaičiuoti DU daugeliui darbuotojų, užimančių tas pačias pozicijas
 • Darbo užmokesčio skaičiavimas paremtas dirbtomis darbo valandomis
 • Viršvalandžių skaičiavimas
 • Darbdavio patiriamos sąnaudos gali būti skaidomos pagal projektus ir objektus
 • Ligos kompensacijos ir atostogų išsmokos skaičiavimas pagal vidutinį darbo užmokestį
 • Priskaitymo lapelių darbuotojams sintimas el.paštu
 • SEPA failo formavimas grupiniam DU apmokėjimui į banką
 • Galimybė formuoti Sodrai teikiamas ataskaitas – 1SD, 2SD, GPM3212, GPM313 ir kt.
 • Platus darbo užmokesčio ataskaitų įvairiais pjūviais pasirinkimas

Directo naudotojams apskaita be popieriaus yra kasdienybė. Tai pagreitina darbo procesus, informacijos srautą, be to, tai – ekologiška!

Apskaitos be popieriaus naudos:

 • Tiekėjų pirkimo sąskaitos gali būti siunčiamos tiesiai į Directo duomenų bazę keleto mygtukų paspaudimu.
 • .PDF ar .JPG formato bylos gali būti atvaizduojamos tiesiai dokumento lange kaip orginalūs dokumentai.
 • Sukurtos integracijos su dokumentų skaitmenizavimo partneriais tokiais kaip Omniva ar Telema. Šios integracijos padeda sumažinti į sistemą vedamos informacijos kiekius.
 • Dokumentai su prisegtukais vizavimo galimybės. Tai pagreitina dokumentų pasirašymo procesą.
 • Directo sukūrė integracijas su VMI duomenų bazėmis pateikiant iSAF/iVAZ Sukurta sąsaja su E-sąskaitos informacine sistema.
 • Visi dokumentai turi originalius PDF failus, kurie gali būti nesunkiai randami per sistemą.

Galimybė vizuoti dokumentus sistemoje pagreitina darbą ir sumažina reikalingų pasirašyti spausdintų dokumentų kiekį.

 

Directo sistemoje gali būti vizuojami tokie dokumentai:

 • pirkimo sąskaitos;
 • išlaidos;
 • pirkimo užsakymai;
 • darbo užmokesčio apmokėjimai;
 • kasos pajamų/išlaidų orderiai;
 • pinigų judėjimas;
 • sąskaitos;
 • prekių priėmimai.

 

Dokumentai gali būti vizuojami pagal skirtingą logiką:

 • Pagal hierarchiją (skirtingi lygiai)
 • Nuo tam tikros sumos
 • Nuo tam tikro objekto ar projekto
 • Pagal taškus (vartotojai gali turėti skirtingus kiekius vizavimo taškų)

 

Kitos vizavimo galimybės:

 • Vizuotojai gali el. paštu gauti žinutę apie dokumentus, kuriems reikalinga viza.
 • Sudaryta galimybė atšaukti dokumentus ir apie tai žinute informuoti dokumento kūrėją ir administratorių.
 • Dokumentus galima vizuoti masiniu būdu per ataskaitą.
 • Galima sukurti vizavimo šablonus.
 • Galimybė priskirti kitą (pavaduojantį) vizuojantį asmenį nurodytam periodui.
 • Administratoriaus teisės leidžia pridėti ar pašalinti vizuotojančius asmenis.
 • Dokumentas po pasirašymo gali būti patvirtintas ir išsiųstas.

„Directo“ konsolidacijos modulis leidžia  įmonių grupei naudojančiai daugiau nė vieną „Directo“ duomenų bazę greitai pateikti konsoliduotas ataskaitas ir išvengti trūkumų, kurie gali atsirasti programoje bandant sutraukti informaciją per „Excel“.

Svarbiausios Directo konsolidavimo naudos yra šios:

 • Konsoliduoto balanso ir pelno (nuostolio) ataskaitos sudarymas realiu laiku, t.y., dukterinių įmonių pokyčiai nedelsiant atsispindės grupės ataskaitose.
 • Dukterinių įmonių su skirtingomis valiutomis apskaitos konsolidavimas.
 • Grupės ataskaitos taip pat gali būti rengiamos, jei dukterinės įmonės naudojasi kita patronuojančios įmonės sąskaitų schema (pvz., užsienyje esantys filialai).
 • Galima konsoliduoti ir tą dukterinę įmonę, kuri nenaudoja „Directo“. Išoriniai duomenys gali būti įvesti rankiniu būdu arba importuojami iš „Excel“ programos.
 • Galimas konsoliduotų ataskaitų rengimas sudėtingesnėmis struktūromis ir daugiapakopėmis grupėmis.
 • Galima stebėti, kaip konsoliduotas visas grupės ar dukterinių įmonių biudžetas.
 • Galima generuoti bendrą grupės pardavimų ir pirkimų ataskaitą.
 • Grupės ilgalaikis turtas, apskaitytas grupės vidaus turto pardavimui.
 • Grupės pinigų srautų ataskaitos parinkimai.

Directo sistemoje galima patogiai formuoti biudžetus ir juos įvairiais pjūviais analizuoti bei stebėti. Tai leidžia lyginti planuojamus rodiklius su faktiniais pasiekimais įmonės, padalinio, objekto, projekto ar lygmenyje ar kt.

Svarbiausios Directo biudžetų naudos:

 • Galima lyginti pelno / nuostolių ir balanso ataskaitas skirtingais laikotarpiais pagal biudžeto planą
 • Biudžetus galima eksportuoti į „Excel”
 • Galima stebėti keletą to paties laikotarpio biudžetų
 • Galima lyginti faktinę informaciją su keliais planuojamais biudžetais
 • Galima lyginti praėjusių ir einamųjų metų biudžetus

Directo sistemoje gali žymėtis skirtingus išlaidų tipus. Vienas iš naudingų panaudojimo būdų – kelionės lapų vedimas. Šiame dokumente taip pat gali būti vedamos kitos išlaidos, susijusios su komandiruotėmis, projektais ar kt. Išlaidų dokumentai gali būti vizuojami, importuojami į banką.

„Directo“ sistemoje galima pasirinkti daug skirtingų finansinių ataskaitų. Šie pasirinkimai tenkina įvairių informacijos vartotojų poreikius. Kruopščiai apgalvota finansų sistema leidžia formuoti ataskaitas skirtingais pjūviais, prisitaikant prie skirtingų vartotojų poreikių.

Pagrindinės finansinės atskaitomybės naudos yra šios:

 • Neribotas, savarankiškai aprašomas finansinių ataskaitų formavimas įvairiomis kalbomis (balansas, pelno (nuostolių) ataskaita, finansinė ataskaita);
 • Ataskaitos skaidymas, suteikiant galimybę lyginti skirtingų laikotarpių informaciją ir vertinti galimas tendencijas;
 • Palyginimas su biudžetais;
 • Išsami informacija apie objektus ir projektus – laiko ir biudžeto atžvilgiu;
 • Galimybė suteikti darbuotojams teisę matyti ataskaitas, susijusias su jų padaliniu, projektu ir pan.;
 • Galimybė pačiam suteikti pavadinimus skirtingiems straipsniams ruošiant pelno (nuostolių) ar balanso ataskaitas;
 • Visas ataskaitas galima atsidaryti „Excel“ programoje.

Dažnai didesnėse organizacijoje reikalinga išsami darbuotojų ir padalinių struktūros apžvalga. Įmonės turi stebėti darbo grafiką ir darbuotojų užimtumą. Šiai analizei skirta Directo tabelio informacijos ataskaita

Ataskaitoje pateikiama apžvalga:

 • darbo vietų ir biudžetų skaičius viename padalinyje
 • įvairių struktūrinių padalinių pozicijos
 • užpildytos ir laisvos darbo vietos
 • personalo biudžeto palyginimas su užpildytais ir neįvykdytais etatais

Darbo laiko apskaitos dokumentai visų pirma skirti darbuotojams, dirbantiems pagal darbo grafiką arba kai už jų darbą atlyginama pagal valandinį užmokestį. Laiko apskaita taip pat reikalinga, kai darbuotojų darbe reikalinga planuoti  vidinius išteklius ir apskaičiuoti projekto rezultatą.

Svarbiausios laiko apskaitos naudos yra:

 • Visų darbuotojų darbo valandų lentelė kas valandą ir kas mėnesį
 • Darbuotojo ar padalinio vadovo dirbtos valandos
 • Darbo valandų lentelės importavimas iš „Excel“
 • Viršvalandžių ir darbo valandų skaičiavimas
 • Darbo valandų naktimis ir per valstybines šventes skaičiavimas
 • Sukauptų darbo dienų skaičiavimas
 • Įvairių darbo valandų įvedimas ir komentarai apie atliktą darbą
 • Ataskaitų (SAM, GPM, žiniaraštis, priskaitymo lapeliai) generavimas
 • Masinių ir atskirų priskaitymo lapelių darbuotojams išsiuntimas
 • Darbo užmokesčio skaičiavimo duomenų naudojimas

„Directo“ leidžia lanksčiai apskaičiuoti ne tik darbuotojams priklausančias atostogas, bet ir kitokius neatvykimus į darbą.

Svarbiausios galimybės yra šios:

 • Atostogų skaičiavimas pagal skirtingas atostogų rūšis: pagrindinės, papildomos, žiemos, mokymosi atostogos, nemokamos atostogos.
 • Įvairių kitų neatvykimų skaičiavimas: liga, traumos.
 • Gebėjimas pridėti naujų tipų neatvykimus.
 • Pranešimas apie likusias atostogas ir jų naudojimą skirtingoms reikmėms.
 • Atostogos dienomis ir pagal darbuotojus.
 • Atostoginių skaičiavimas.

Darbuotojai yra svarbiausias bet kurios įmonės resursas, todėl svarbu geriausiai įmanomai organizuoti personalo apskaitą ir laikytis įstatymų. „Directo“ leidžia vienoje vietoje valdyti visą su personalu susijusią informaciją. Kiekvienam darbuotojui galima sukurti ir pildyti išsamią darbuotojo kortelę.

Darbuotojo kortelėje galima užpildyti:

 • Darbuotojo asmeninę ir kontaktinę informaciją
 • Su darbo santykiais susijusią informaciją: darbo sutaties tipą, numerį, padalinį
 • Informaciją apie išsilavinimą bei lankytus kursus
 • Kaupti informaciją apie darbuotojo dokumentus – pasą, asmens tapatybės kortelę, vairuotojo pažymėjimą
 • Darbuotojui išduotus dokumentus, pavyzdžiui, darbo pažymėjimą, sertifikatus
 • Darbo įrangą ir darbo vietoje naudojamą įmonės turtą, inventorių
 • Informaciją apie šeimos narius
 • Galimybė kaupti darbuotojo dokumentų (darbo sutarčių ir kt.) kopijas kaip prisegtukus
 • Įkelti darbuotojo nuotrauką

Darbo užmokesčio ir Personalo ataskaitose pateikiama detali darbuotojų duomenų, darbo užmokesčio ir jo skaičiavimo apžvalga.

Svarbiausios personalo ir darbo užmokesčio apskaitų parinktys yra šios:

 • Personalo ataskaita leidžia darbuotojų duomenis analizuoti skirtingais pjūviais
 • Išsami darbo užmokesčio analizė
 • Darbuotojų atlyginimai
 • Vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimas

Gamyba vyksta pagal gamybos užsakymus.

Šie užsakymai gali būti inicijuojami tiek po pardavimo užsakymo, tiek pagal gamybos planavimo ataskaitas, tiek rankiniu būdu.

Gamybos planavimas vyksta per išsamią laiko juostą, kurią galima nustatyti lanksčiai ir klientui patogia forma.

Gamybos rekomendacijos ataskaita leidžia efektyviai įvertinti, kuriuos produktus ir kokius jų kiekius reikėtų gaminti. Tai labai patogu masinės gamybos atveju, kai daug produktų gaminama vienu metu skirtingiems klientams.

Gaminami produktai gali būti nustatomi remiantis pagal kliento poreikius parinktais kriterijais.

Resursų valdymas gali būti skirtingų lygių: žmogaus, įrenginio, operacijos, darbo vietos ar jų kombinacija.

Kai operaciją atlieka darbuotojas, yra skaičiuojamas darbui skirtas laikas.

Darbuotojas, atlikdamas operaciją, žymisi jam skirtą laiką, ir tai leidžia palyginti planuotą operacijos laiką su realiai dirbtu laiku.

Be tiesioginių gamybos sąnaudų (medžiagų ir darbo), gaminio savikainą gali sudaryti pridėtines išlaidos, kurios negali būti įtrauktos į sąmatą gamybos metu. Sistemos pagalba netiesioginės gamybos sąnaudas galima pridėti prie gaminio kainos ir vėliau, kai tik paaiškėja jų dydis.

Gamyba vyksta pagal gamybos lenteles.

 • Gamybos lentelės gali būti inicijuojamos ir iš pardavimo užsakymo, ir gamybos planavimo ataskaitos, o taip pat – rankiniu būdu.
 • Gamybos planavimas atliekamas pagal išsamų grafiką, kurį galima lengvai nustatyti klientui patogia forma.

Gamyba grindžiama iš anksto suformuotomis gamybos lentelėmis. Jos taip pat dažnai vadinamos receptais. Tačiau gamybos lentelės yra daugiau nei tik produktų receptai.

Gamybos lentelės Directo sistemoje apima šias parinktis:

 • Receptų administravimas (produkto sąmatos paskaičiavimas).
 • Alternatyvių žaliavų pasirinkimas
 • Įvairių sąnaudų, kurios patenka į konkrečią gamybą, pasirinkimas.
 • Sąlygos, susijusios su surinkimu.
 • Kelių pakopų surinkimas, t.y. receptas gali būti sudarytas iš kitų receptų.
 • Likučio po gamybos apskaita

Gamybos modulio ataskaitos leidžia atlikti prekių ir pagamintos produkcijos apžvalgą.

Directo gamybos ataskaitose yra tokios galimybės:

 • Gamybos lentelės, pagal kurias formuojama detali gamybos užsakymų ataskaita.
 • Gamybos statistika – tai ataskaita apie pagamintas prekes, analizuojant pagal skirtingus kriterijus.
 • Siūloma gamyba – tai apžvalga, kas turėtų būti pagaminta. Ataskaitoje galima stebėti masinę gamybą pagal parinktus kriterijus.

Papildomai Directo siūlo šias funkcijas:

 • Gamybos inventoriaus stebėjimas realiuoju laiku. Tai leidžia kaupti medžiagas pagal planuojamas galutinio produkto pardavimų apimtis.
 • Prekių tvarkymas ir ataskaitų teikimas.

Paprastai sandėlio operacijoms naudojamos speciali WMS (Warehouse Management System, liet. k. – sandėlio valdymo sistema) programinė įranga. Directo turi visus reikalingus įrankius, reikalingus tvarkant, stebint ir analizuojant sandėlio operacijas.

 

Į sandėlį atkeliaujančios prekės pažymimos naudojant prekių priėmimo į sandėlį dokumentą. Directo programoje galima valdyti neribotą skaičių sandėlių.

Pagrindinės prekių priėmimo naudos yra:

 • Prekių priėmimai gali būti kuriami pagal pirkimų užsakymus
 • Prekių priėmimuose galima pažymėti prekių partijos ar serijos numerius
 • Užpajamuotų prekių kainos gali būti automatiškai pridėtos arba koreguojamos vėliau
 • Patvirtintame prekių priėmime galima pridėti transportavimo išlaidas, papildomas išlaidas neatitvirtinus dokumento.

Directo sistema leidžia apskaityti prekes ir su serijiniais numeriais, ir su prekių partijos numeriais. Serijinės prekės taip pat gali turėti savo galiojimo laikus ir būti naudojamos gamyboje.

 

Visoms įmonėms yra labai svarbu efektyviai vykdyti pirkimus. Gerai organizuotas pirkimų valdymas užtikrina, kad reikiamus produktus įsigysite laiku, laiku gausite informaciją apie produktų atvykimo laiką ir pirkimo kainas, o užsakymas vyks paprastai ir greitai.

 

„Directo“ pirkimų valdymas apima visą pirkimo procesą.

 

Svarbiausios šio modulio galimybės yra šios:

 • Pilna pirkimo grandinė: pirkimo pasiūlymai ir užsakymai, prekių atvykimas (įtraukimas į apskaitą), pirkimo sąskaitos faktūros;
 • Pirkimo pasiūlymų siuntimas keliems tiekėjams vienu metu, norint sužinoti produktų pristatymo sąlygas;
 • Pirkimo užsakymų kūrimas pagal pirkimo pasiūlymus arba klientų užsakymus;
 • Pirkimo užsakymų kūrimas naudojant tiekėjų prekių kodus;
 • Pirkimo pasiūlymų ir pirkimo užsakymų siuntimas tiekėjams tiesiai iš Directo;
 • Gaunamų prekių apžvalga pagal prekę ir terminą;
 • Rekomenduojami pirkimai pagal kliento užsakymus, sandėlio likutį, paklausą;
 • Pirkimo užsakymų kūrimas pagal rekomenduojamus pirkimus.

Directo sistemoje galima sukurti neribotą kiekį sandėlių ir vykdyti prekių perkėlimus iš vieno į kitą. Directo judėjimas tarp sandėlių leidžia:

 • Perkelti prekes iš vieno sandėlio į kitą arba iš projekto į projektą
 • Galimas prekių judėjimo „užrakinimas”. Tai reiškia, kad prekes siunčiantis subjektas užfiksuoja išsiųstų prekių kiekį, o gavėjas – gautų prekių kiekį, o siuntėjas neturi teisės pakeisti gautų prekių kiekio.
 • Prekių judėjimo momentu galima pakeisti prekių kainą, pvz., pridėti papildomas transporto išlaidas.

Inventorizacijos padeda užtikrinti tinkamą produktų apskaitą sandėliuose. Inventorizacijos dokumentai leidžia sulyginti realų prekių sandėlyje kiekį su sistemoje nurodytu prekių kiekiu.

Pagrindinės inventorizacijos funkcijos yra:

– Inventorius gali būti sudarytas iš kelių dokumentų, t. y. jie sudaro grandinę, jei vieną sandėlį inventorizuoja keli asmenys.

– Gali būti parengiamas inventoriaus lapas, kuriame nurodomi prekių kiekiai.

– Produktai gali būti inventorizuojami pagal serijinius ar partijos numerius.

– Atsargų ataskaitoje pateikiamas realus kiekis ir skirtumai.

EDI (elektroninių dokumentų mainai) labiausiai naudojami prekybos tinklų ir didmenininkų. EDI operatoriai yra „Telema“ ir „Edisoft“. Prisijungę prie EDI operatoriaus ir pasirinkę reikiamus nustatymus, galite nedelsiant pradėti siųsti ir priimti dokumentus.

EDI sąsaja leidžia per „Directo“ siųsti ir gauti komercinius dokumentus, daugiausiai – užsakymus, sąskaitas ir pristatymo dokumentus. Užsakymai perduodami per „EDI“ į „Directo“, kur jie gali būti tvarkomi, tada išsiunčiami ir apmokami prekybos įmonei naudojantis EDI

 

Directo sandėliavimo ir logistikos ataskaitos pateikia išsamią visos tiekimo grandinės apžvalgą nuo prekių užsakymo iki pristatymo klientui ir sąskaitos jam išrašymo.

Sandėlio ataskaitos turi daug filtrų, taip pat rūšiavimo, grupavimo bei skaidymo laikotarpiais galimybių.

Pagrindinės ataskaitos:

 • Sandėlio kiekis
 • Nejudančios prekės
 • Prekės istorija
 • Sandėlio judėjimai
 • Rekomenduojami pirkimai
 • Prekių priėmimo į sandėlį ataskaitos
 • Sandėlyje esančių prekių kiekis (prognozės)
 • Nurašymai nuo sandėlio

Laiko registravimą dažniausiai naudoja įmonės, kurių paslaugos apmokestinamos valandiniu įkainiu. Tai dažniausiai yra apskaitos ir audito įmonės, advokatų kontoros ir konsultacijų įmonės. Darbų registravimas taip pat naudojamas įmonėse, užtikrinančiose techninę priežiūrą ar aptarnavimą.

Pagal į Directo programą įvestas valandas galima lengvai sukurti sąskaitas faktūras iš karto po atlikto darbo arba mėnesio pabaigoje – už visus tą mėnesį atliktus darbus.

Svarbiausi registravimo būdai darbams:

 • Darbo pagal darbo tipą ir projektus atspindys
 • Artimiausius darbus ar užsakymus galima įtraukti į darbuotojų kalendorių
 • Darbo tvarka, pagal kurią atliekamas uždavinys, nurodo laiką, skirtą užsakymui vykdyti
 • Galima įvesti darbui atlikti planuojamą skirti laiką. Tai leidžia palyginti planuotą ir realiai darbui atlikti skirtą laiką.
 • Išteklis gali būti redaguojamas ir patvirtintas vairuotojo prieš atsiskaitymo procesą, jei nėra įrašytos visos dirbtos valandos

Užsakymų modulis skirtas užsakyti prekes ar paslaugas. Programa sukuria galimybę sudaryti sąskaitas faktūras ir prekes užsakius, jas įsigyti.

Užsakymų modulis leidžia:

 • Pateikti klientui užsakymo patvirtinimą
 • Sukurti užsakymus tiek pagal programoje sugeneruotą pasiūlymą, tiek rankiniu būdu
 • Gauti internetinių parduotuvių užsakymus į Directo sistemą
 • Grupuoti užsakymus pagal tipą ir sekti jų būklę

Directo įvykiai sistemoje dažniausiai naudojami aptarnavimo, CRM ar darbų planavimo procesams.

Įvykių modulis leidžia:

 • Sukurti įvairių tipų įvykius (CRM, aptarnavimas ir kt.).
 • Priskirti įvykiams būkles (pvz., naujas, pabaigtas, vykdomas ir kt.).
 • Atlikti paiešką įvykių sąraše naudojant skirtingus filtrus.
 • Formuoti darbų kalendorių.
 • Kurti pasikartojančius įvykius.
 • Informuoti vykdytoją ar užduoties kūrėją apie artėjantį darbų terminą el. paštu ar SMS žinute.
 • Nurodyti darbui skirtą laiką darbo eilutėse, kurios vėliau gali būti naudojamos išrašant sąskaitą faktūrą už atliktus darbus.

Įmonėms svarbu atsiskaityti greitai ir teisingai. Dažniausiai tokios sąskaitos išrašomos pagal fiksuotas mėnesines sutartis. Directo sukūrė puikią galimybę, leidžiančią vienu kartu išrašyti daug sąskaitų ir išsiųsti jas pagal sutartis dėl fiksuotų paslaugų.

Sistema leidžia susiplanuoti siuntimų periodiškumą, datas bei sąlygas pagal kurias išrašomos fiksuotos sąskaitos, nustatyti kainodarą ar kainų pokyčius tam tikriems laikotarpiams. Tai leidžia per Directo sistemą visiškai valdyti sutartis ir su pirkėjais, ir su tiekėjais.

Directo programa padeda sklandžiai valdyti visą pardavimo grandinę nuo pasiūlymų pateikimo arba užsakymo iki atsiskaitymo. Programoje pateikti ir klientams siunčiami pasiūlymai leidžia stebėti projekto įgyvendinimą, ankstesnių pasiūlymų sąlygas bei padeda prognozuoti pardavimus.

Svarbiausios pasiūlymų teikimo naudos yra:

 • Klientui gali būti pateikti keli pasiūlymai (kelios versijos)
 • Galimybė pateikti informaciją apie konkurentus, realizavimo tikimybę ir terminus
 • Užsakymus ar sąskaitas galima patogiai suformuluoti bei išsiųsti el. paštu
 • Pardavėjų pasiūlymų apžvalga, pasiūlymų teikėjų pateiktų pasiūlymų palyginimas pagal laikotarpį

Nors grynųjų pinigų rinkoje mažėja, daugelyje įmonių kasos ir grynųjų pinigų operacijos vis dar vaidina svarbų vaidmenį.
Directo kasos modulis leidžia:

 • Prekiauti per kasą grynais ar kortele.
 • Įdėti arba išimti pinigus
 • Išduoti kasos pajamų, išlaidų orderius
 • Taikyti nuolaidas ir vykdyti akcijas
 • Valdyti dovanų čekių ir lojalumo programas
 • Paprastai grąžinti prekes
 • Dienos pabaigoje sutikrinti kasą ir sistemą

„Directo“ siūlo platų kainų valdymo funkcionalumų pasirinkimą. Programoje nurodyti kainų susitarimai, nuolaidos ir ypatingi pasiūlymai smarkiai palengvina pardavimų pasiūlymų rengimą ir užtikrina teisingas kainas pardavimo dokumentuose.

Pagrindinės parinktys:

 • Galimybė valdyti atskirų parduotuvių kainas;
 • Galimybė sudaryti kainoraščius pagal kliento klasę, pvz., didmeniniai klientai, lojalūs klientai ir pan.;
 • Galimybė tam tikrai prekei ar prekių klasei priskirti specialias kainas ar nuolaidas;
 • Galimybė pritaikyti skirtingas kainas ar nuolaidas priklausomai nuo įsigyjamo kiekio;
 • Galimybė kainoraščiuose nurodyti statines kainas, nuolaidas arba nurodyti antkainius;
 • Galimybė skirtingas kainas pritaikyti projektams;
 • Galimybė taikyti ypatingas kainas konkrečiam laikotarpiui;
 • Masinis kainų koregavimas.

Galimybė integruoti Elektroninės parduotuvės platformą su Directo sistema palengvina duomenų įvedimą ir pagreitina darbo procesus. Automatinis užsakymo ar kitų dokumentų importavimas iš Elektroninės parduotuvės užtikrina apsikeitimą teisingais duomenimis.

Directo jau yra sukūrusi daugiau nei 600 el. įvairių el. parduotuvės integracijų. Paprastai naudojantis šia paslauga su klientu yra aptariami jo poreikiai ir pagal juos sukuriamas API, per kurį komunikuoja Directo ir Elektroninė parduotuvė.

Dažniausi klientų su elektroninėmis parduotuvėmis susiję poreikiai yra tokie:

 • Iš el. parduotuvės užsakymas patenka į Directo sistemą.
 • Sukuriama pirkėjo kortelė pagal iš elektroninės parduotuvės atsiųstą užsakymą.
 • Prekių likučiai yra siunčiami iš Directo į elektroninę parduotuvę.

Jeigu standartiniai funkcionalumai nepakankami, mes esame lankstūs ir galime pasiūlyti įvairių kitokių integracijos variantų.

Directo turi galimybę pateikti sąskaitas per E-sąskaitos tiekėjus, pvz., Omniva, Fitek arba Telema.

Elektronines sąskaitas galima siųsti kiekvienam gavėjui atskirai arba masiškai.

CRM Directo sistemoje gali būti įvairiai panaudotas. Dažniausiai šis modulis skirtas santykių su klientais valdymui ir planavimui.

Pagrindinės Directo CRM naudos yra šios:

 • Kuriama išsami klientų duomenų bazė.
 • Kuriama kontaktų duomenų bazė (atskirų įmonės darbuotojų kontaktai).
 • Klientai klasifikuojami pagal skirtingas charakteristikas, todėl lengviau skirstyti klientus ir planuoti veiksmus.
 • Galima suvesti susirinkimus, valdyti kalendorių.
 • Saugoma kliento istorija nuo pirmojo kontako iki sutarties pasirašymo.
 • Generuojama išsami klientams pateiktų pasiūlymų, užsakymų ir sąskaitų ataskaita.
 • Matomi pardavimų biudžetai pagal produktus, klientus, pardavėjus.
 • Pardavimų biudžetus galima palyginti su faktiniais duomenimis.
 • Generuojamos kliento pelningumo ataskaitos.
 • Galima siųsti priminimus.
 • Galima kaupti informaciją apie konkurentus.
 • Matoma klientų pipe line.
 • Generuojamos pardavimų ataskaitos su grafikais.

Directo sukurtas CRM modulis taip pat gali būti naudojamas aptarnavimo ar serviso užklausų valdymui.

Directo programa leidžia vartotojams tiesiai sistemoje formuoti, spausdinti ir siųsti el. paštu sąskaitas faktūras . Sąskaitų faktūrų šablonai sistemoje gali būtų sukurti pagal įmonės poreikius ar darbų specifiką.

Per Directo sąskaitos gali būti:

 • Formuojamos nuo užsakymų ar pasiūlymų.
 • Masiškai siunčiamos klientams
 • Išrašomos dalimis
 • Išankstinės
 • Sąskaitos faktūros iš kasos
 • Periodinės sąskaitos už paslaugas pagal sutartį

Išsami ir įvairiapusė pardavimų apžvalga yra būtina ir naudinga bet kuriai įmonei. Directo siūlo platų pardavimo ataskaitų pasirinkimą. Kiekvienoje ataskaitoje yra daug skirtingų filtravimų ir grupavimų galimybių, juos galima skirstyti pagal laikotarpius. Ataskaitos gali būti formuojamos pagal sumas, kiekius, pardavimo maržas ir kt. kriterijus.

Pardavimo ataskaitose galima generuoti:

 • Pardavimų statistiką klientams ar klientų grupei
 • Pardavimų statistiką pagal prekes ar prekių grupes
 • Pardavimų statistikas pagal pardavimų vadybininkus
 • Pasiūlymų, užsakymų, sąskaitų suvestines
 • Pasiūlymų, užsakymų, sąskaitų būkles
 • Klientų planuojamus pinigų gavimus ir apmokėjimus
 • Numatomas būsimas įplaukas pagal apmokėjimo terminus

Daugelyje įmonių darbas atliekamas projektiniais pagrindais, todėl svarbu stebėti projekto rezultatus ir palyginti faktinius rezultatus su planuotu biudžetu. Efektyvus projektų valdymas leidžia keisti, koreguoti vykdomusprojektus ir, atsižvelgiant į pasikeitimus, geriau suplanuoti naujus.

 

„Directo“ sistemoje sukurti šie projektų valdymo įrankiai:

 • Išsamus suvedamos informacijos stebėjimas;
 • Projektų hierarchija: pagrindinis projektas ir subprojektai;
 • Projektų sudarymas, atsižvelgiant į sandėlius;
 • Biudžetai ir jų prognozės;
 • Darbų, susijusių su projekto vykdymu, užsakymai bei darbų stebėjimas;
 • Suskirstymas etapais, terminų nustatymas;
 • Periodiškumas;
 • Ataskaitos apie išlaidas, darbo rūšis ar darbui atlikti reikalingą ar realiai skirtą laiką;
 • Informaciją apie projektą – projekto vadovai gali stebėti prižiūrimą projektą įvairiose ataskaitose;
 • Projekto vadovai gali patvirtinti ir pasirašyti savo projektų išlaidas jų apskaitymo metu.
 • Ganto grafikas

Norint gauti projekto informaciją ir palyginti ją su planais, Directo sistemoje yra naudojami pardavimų biudžetai.

 

 • Pardavimų biudžetai gali būti finansiniai projektų biudžetai, kurie leis stebėti projektų finansinę padėtį;
 • Pardavimo biudžetas taip pat gali būti naudojamas stebint darbus ir konkrečiam projektui naudojamas medžiagas;
 • Galima naudoti projekto statistikos ataskaitą, kurioje informacija lyginama su biudžetu;
 • Projekto biudžetų ir jų faktinių finansinių rezultatus galima lyginti pagal laikotarpius.

Projekto ataskaitose pateikiama ši informacija:

 • Projektų sąrašas ir projektų apžvalga;
 • Projekto santrauka apie vieno projekto pelningumą ir pinigų srautų apžvalga;
 • Projekto statistika: išsami ataskaita apie projektą, galimybė įvertinti projekto sąnaudas ir pelningumą bei palyginti su biudžetu;
 • Galimybė projektą stebėti pagal vykdymo laikotarpius;
 • Konkretaus projekto pelno (nuostolio) ataskaitos formavimas, skaidant projektą pagal laikotarpius bei lyginant su biudžetu;
 • Pardavimų biudžetai: galimybė palyginti projekto faktinę ir planinę informaciją.

Projektai gali būti stebimi pagal terminus, etapus ir pilnai.

Projekto laiko valdymo modulis apima:

 • Galimybę nurodyti planuojamus projekto etapų ar darbų atlikimo laikotarpius, jų sekas ir prielaidas.
 • Suplanuoti projektą ir stebėti darbą.
 • Grafiškai atvaizduoti projekto laiko planą.

Directo  sukurta galimybė prisegti dokumentus. Prisegtukai gali būti originalūs iš tiekėjų el. paštu gauti dokumentai, pvz., sąskaitos faktūros, priėmimo–perdavimo aktai ar kiti dokumentai PDF formatu. Taip pat gali būti segami skenuoti dokumentai.

 • Prisegti dokumentai yra susieti su konkrečiu Directo dokumentu, todėl juos paprasta rasti.
 • Prisegtukai gali būti atvaizduojami Directo dokumente, todėl lengvai galima įvesti duomenis ir juos patikrinti.
 • Prisegtukai yra saugomi sistemoje.
 • Prisegtukus galima siųsti tiesiai į Directo sistemą arba įkelti į sistemą iš Outlook paskyros.
 • Dideli prisegtukų kiekiai gali būti nesunkiai sinchronizuojami su kitomis duomenų talpinimo sistemomis.

Directo turi galimybė susikurti darbo kalendorių, kuris naudojamas techinės priežiūros ar įmonės vykdančios aptarnavimo paslaugas.

Pagrindinės kalendoriaus funkcijos:

 • Detali darbuotojų užimtumo apžvalga pagal laiką, dieną ar savaitę
 • Planuomamų patalpų ar įrangos užimtumo apžvalga
 • Drag and Drop funkcija darbų perplanavimui
 • Sinchronizacija su Google calendar aplikacija

Įmonėms, dirbančios aptarnavimo sektoriuje, svarbu yra sukurti ir palaikyti gerą sistemą bei kontroliuoti darbus. Directo siūlo funkcionalų ir patogų aptarnavimo modulį su tokiomis funkcijomis:

 • Klientų pageidavimų, remonto ar priežiūros poreikių registravimas.
 • Darbų užsakymų gamintojams pateikimas.
 • Atliktų darbų akto ir sąskaitos išrašymas.
 • Įrangos priežiūros periodiškumo rodymas.
 • Atliktų darbų istorijo, panaudotų atsarginių dalių apskaitos rodymas.

Pranešimų klientui siuntimas SMS žinute arba el. paštu.

„Directo“ siūlo klientams galimybę keistis informacija ir diskutuoti apie dokumentus „Directo“ forume. Forume galima išsaugoti vertingas diskusijas ir ateityje reikalingus susitarimus. Forumo parinktys plačiausiai panaudojamos pardavimo dokumentams.

Forume galima:

 • Parašyti komentarą ar klausimą apie dokumentą;
 • Atsakyti į kitų vartotojų klausimus ar komentarus;
 • Peržiūrėti anksčiau buvusias diskusijas ir susitarimus, susijusius su dokumentu.

Directo dokumentų valdymas yra integruotas su ekonominės programinės įrangos galimybėmis, leidžiančiomis sukurti pilną dokumentų tvarkymo ir naudojimo sistemą. Dokumentų tvarkymas yra puikus įrankis įmonei, valdančiai didelius dokumentų kiekius. Tai saugi prieiga žmonėms, dirbantiems nuotoliniu būdu ir įrankis, sistemingai dsaugantis visus įmonės dokumentus vienoje vietoje.

Pagrindinės dokumentų tvarkymo funkcijos yra:

 • Kiekvienam vartotojui ar vartotoju grupei galima priskirti teises, pavyzdžiui, apriboti tam tikriems vartotojams / jų grupėms matyti dokumentus ar ataskaitas. Taip pat, galima vartotojui / jų grupei nustatyti leidimus peržiūrėti, redaguoti ir / ar ištrinti dokumentus.
 • Naudojant integraciją su „MS Office“, dokumentai įkeliami vienu mygtuko paspaudimu, todėl kasdienis modulio naudojimas yra patogus ir greitas.
 • Dokumentus į Directo programą galima įkelti iš „Word“, „Excel“ ir „Outlook“, taip pat iš „Windows Explorer“ į „Outlook“, taip pat iš Directo galima parsisiųsti pasirinktą dokumentą.
 • Be dokumentų paieškos pagal tam tikrus kriterijus (pvz., dokumento kūrėjas, data, tipas, raktiniai žodžiai ir pan.), Directo dokumentų valdymas taip pat užtikrina raktinių žodžių paiešką dokumento turinyje.
 • Jei vartotojas ištrina bylą, ji pirmiausiai patenka į „šiukšlinę“, kur yra saugoma vieną mėnesį, todėl bylą atsitiktinai ištrynus, ji gali būti atkurta.
Susisiekite su mumis!
Siūlome NEMOKAMAI išbandyti „Directo“ sistemą!   Tam Jums tereikia užpildyti toliau esančią anketą. Gavę užpildytą anketą, sukursime Jums asmeninį prisijungimą prie sistemos. Prisijungimo duomenis gausite anketoje nurodytu el. pašto adresu ir iš karto galėsite ją išbandyti!