EN  |  FI  |  LV  |  LT  |  EE
 

„Directo“ – plataus funkcionalumo verslo procesų valdymui sukurtas IT įrankis, leidžiantis patogiai ir efektyviai valdyti įmonės veiklą.

Galimos funkcijos:

>Pardavimų, pirkimų ir sandėlių valdymas (įskaitant automatizuotą valdymą);
>Grynųjų pinigų, sandėlių ir pardavimų valdymas;
>Medžiagų ir laiko apskaitos valdymas;
>Žmogiškųjų išteklių, sutarčių valdymas ir automatizuotas sąskaitų išrašymas už suteiktas paslaugas;
>Projektų išlaidų ir subrangos darbų valdymas;
>Įmonių grupės konsoliduotos informacijos valdymas ir ataskaitos;
>Santykių su klientais valdymas;

„Directo“ padeda įmonėms optimizuoti verslo procesus, padidinti veiklos efektyvumą ir saugiai centralizuoti įmonės turimus duomenis.

„Directo“ funkcijos yra pritaikytos ir vidutinėms, ir didelėms įmonėms. Ši verslo valdymo sistema ypač tinka tarptautinėms kompanijoms, kadangi tos pačios duomenų bazės programos valdymo aplinka gali veikti keliomis kalbomis, priklausomai nuo kiekvieno vartotojo pasirinkimo, o esant prieigai per internetą kompaniją galima valdyti ir per didelį atstumą.

Daugiau informacijos apie sistemą, buklete anglų kalba.

 
 


Svarbiausi „Directo“ moduliai

 

Finansai

Finansinės korespondencijos
Kasos knyga
Avansinės apyskaitos
Turto apskaita
Hierarchinis sąskaitų planas
Hierarchiniai ir multidemensiniai pelno-išlaidų centrai
Įvairiapusės finansinės analizės galimybės
Pelno ir nuostolio periodinės ataskaitos
Buhalterinės ataskaitos
Konfigūruojamos finansinės ir analitinės ataskaitos
BiudžetaiPardavimai

Pasiūlymai
Pardavimų užsakymai
Sąskaitos
Kasos čekiai
Ištekliai
Įeinantys mokėjimai
Kainoraščiai
Pardavimo vadybininkų ataskaitos
Klientų pelningumo ataskaitos
Produktų ir produktų grupių pelningumo ataskaitos
Neapmokėtos sąskaitos
Išankstinių apmokėjimų valdymas
Masinių sąskaitų paruošimas ir spausdinimas
Grafikai
Tiesioginio el. laiško išsiuntimo galimybė


Žmogiškieji ištekliai

Darbo laiko skaičiavimas
Darbo užmokesčio skaičiavimas
Mokesčių apskaita


Projektų valdymas

Hierarchinė projektų struktūra
Projektų pelningumo skaičiavimas
Projektų etapų planavimas
Projektuose esanačių medžiagų apskaita

Sandėlis

Atsargų FIFO ir vidutinių kainų skaičiavimo metodai
Hierarchinė sandėlių struktūra
Prekių pajamavimas
Važtaraščiai
Prekių grąžinimai
Prekių judėjimas tarp vidinių sandėlių
Prekių nurašymai
Inventorizacijos
Savikainos keitimo galimybės
Sandėlio kiekių kontrolė ir valdymas
Prekių istorijos ataskaitos
Serijinio numerio stebėjimas
Prekių galiojimo terminai
Nejudančių prekių valdymasGamyba

Produkcijos lentelės
Gamybos stebėjimas
Žaliavų judėjimas
Gamybos planavimas
Netiesioginių gamybos išlaidų priskyrimas pagamintai produkcijai


Darbo laiko apskaita

Darbo laiko su klientu apskaita
Sąskaitų išrašymas remiantis išdirbtu laiku
Priminimai ir pranešimai, siunčiami el. paštu ir SMS
Ataskaitos apie darbuotojus, darbų kategorijas, pirkėjus, projektus, veiksmus ir išdirbtą laiką
Efektyvumo ataskaita, paremta atlikto darbo valandomis ir į sąskaitą itrauktomis valandomis
Individualūs ir bendri kalendoriai, darbai ir darbuotojų grafikai
Užduočių paskyrimas darbuotojams
Veiksmų planavimas


Elektroniniai dokumentai

Integracija su „MS Office"
PDF dokumentų kūrimas
Spausdintų tekstų skaitmenizavimas (OCR)
Automatinis tekstų indeksavimas ir paieška
Naršyklės nuskaitymas

Pirkimai

Pirkimų pasiūlymai
Pirkimų užsakymai
Pirkimų sąskaitos
Apmokėjimai
Automatinis pirkimo užsakymų formavimas remiantis pardavimų duomenimis
Apmokėjimų planavimas ir importas į bankines sistemas


Santykių su klientais valdymas (CRM)

Klientų duomenų bazė
Klientų kontaktų duomenų bazė
Klientų klasifikacija (tikslinė rinka ir pan.)
Susitikimų ir įvykių duomenų bazė bei kalendorius
Priminimai
Laiškų duomenų bazė
Masinis el. laiškų sukūrimas tikslinėms grupėms (remiantis pardavimų istorija)
Klientų aktyvumo ataskaita
Sutartys
Masiniai elektroniniai arba spausdinti laiškai
Masinis sąskaitų išrašymas
Masinis kliento laiškų išsiuntimas


Kitos galimybės

Bet kurios ataskaitos perkėlimas į „MS Excel"
Įvairios vartotojų teisių schemos
Automatizuotas paleidimas
Dokumentų prisegtukai
Vartotojo atliktų veiksmų analizė
Laiko valdymas
Įvairūs sujungimai su kitomis sistemomis, naudojant XML formato dokumentus
 
 

 UAB „Directo“ / J. Balčikonio g. 9 / (7 aukštas) / LT-08247 / Vilnius / Lietuva
Tel.: (85) 231 0038 (I-V 9-17 val.) / El. paštas: pagalba@directo.lt